Na stronie "Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie" znajduje się zaktualizowana pełna i prawnie obowiązująca wersja ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego pn. "Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"" 

 

...

 

Na stronie "Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie" znajduje się zaktualizowana pełna i prawnie obowiązująca wersja ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego pn. "Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"" 

 

...

 

Na stronie "Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie" znajduje się pełna i prawnie obowiązująca wersja ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego pn. "Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"" 

...

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o. informuje, iż nastąpiło zakończenie zapytania ofertowego pn. "Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"".  Z uwagi na brak ofert nie rozstrzygnięto zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 

Poniżej ogłoszenie opublikowane w bazie

...

 

Na stronie "Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie" znajduje się pełna i prawnie obowiązująca wersja ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego pn. "Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"" 

...

 

 

Regulamin Zamówień oraz zawierania umów dotyczących zadania - rozbudowa oczyszczalni ścieków - obowiązujący od 2 grudnia 2019 r.

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o. z siedzibą w Kościerzynie, przy ul. Streleckiej 30A, poniżej podaje link do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, gdzie umieszczone zostało ww. zamówienie:

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o.  ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej"

Strona 7 z 8