Odpowiedzi na zapytania z dnia 24.08.2021

W linku 

https://mega.nz/folder/38VxWSxb#2Qi5DwyTd3CkcXjPD7eYAA

znajdują się następujące pliki:

CZĘŚĆ II_PFU_KOS-EKO

elektrociepłownia PZT

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego K-1

Projekt budowlany_kogeneracja_Tetmajera 3

Schemat technologii K-1

SWZ_załącznik nr 0_DEFINICJE

SWZ_załącznik nr

...

W załączniku odpowiedź na pytanie Wykonawcy do zapytania ofertowego nr ZAM-6/2021: „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZAM-6/2021„Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie

Odpowiedzi na zapytania z dnia 11.08.2021 r. i 12.08.2021 r. 

W linku 

https://mega.nz/folder/r9lRHIKS#dc-lGDNAuAH08mRIroOUOQ

znajdują się następujące pliki w formie edytowalnej:

SWZ_załącznik nr

...

Zapytanie ofertowe numer ZAM-6/2021 dla zadania pn.: „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza 130 000 złotych i jest jednocześnie niższa od progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm).

 

 

...

W dniu 27.04.2021 r. Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” SP. z o. o. przy udziale Inżyniera Kontraktu - Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o. o. przekazał Wykonawcy – HMK Sp. z o. o. teren budowy na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Podpisanie protokołu przekazania

...

 

W dniu 26 kwietnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Umowę o podpisano z wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-7/2021 -

...

W załączniku Protokół z otwarcia ofert postepowania o udzielenie zamówienia ZAM-7/2020 związany z realizacją projektu pt. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej"

 

 

 

 

Odpowiedź nr 10 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Strona 3 z 8