Odpowiedzi nr 6 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Odpowiedzi nr 4 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Zamawiający publikuje na stronie www.kos-eko.pl uzupełnienie dokumentów do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej" w zakresie następujących specyfikacji technicznych:
- INSTALACJE AKPiA - nr ST 05.03
- INSTALACJA TECHNOLOGICZNA Z URZĄDZENIAMI - nr ST 02.03

Odpowiedzi nr 3 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.
Dodatkowo link do pobrania kosztorysów w wersji edytowalnej:
https://mega.nz/folder/f4ZRxYgA#SF56B3EjaswdT5S6Do6YgA

Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Ogłoszenie  

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 43/17 oraz nr 58/5 zlokalizowanych w obrębie 08 w jednostce ewidencyjnej Kościerzyna

 

W bazie konkurencyjności znajduje się informacja o roztrzygnięciu Zapytania Ofertowego ZAM-1/2020 dla wyboru inżyniera kontraktu pełniącego usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

 

 

Poniżej bezpośredni odnośnik do ogłoszenia:

 

...

W bazie konkurencyjności znajduje się informacja o roztrzygnięciu Zapytania Ofertowego ZAM-1/2020 dla wyboru inżyniera kontraktu pełniącego usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

 

Poniżej bezpośredni odnośnik do ogłoszenia:

...

Strona 6 z 8