W dniu 27.04.2021 r. Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” SP. z o. o. przy udziale Inżyniera Kontraktu - Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o. o. przekazał Wykonawcy – HMK Sp. z o. o. teren budowy na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Podpisanie protokołu przekazania terenu budowy zostało poprzedzone jego wizytacją.