Zapytanie ofertowe numer ZAM-7/2020

na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej

 

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”,  realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” spółkę z o.o. z siedzibą w Kościerzynie i współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach), do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.)”  – wartość zadania nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na ograniczoną wielkość załączników zamieszczonych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

załączniki  do postępowania:

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
 • Załączniki (pliki format pdf) nr 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B, 9C,10A, 10B, 12, 13, 14
 • Załącznik nr 10 – umowa FIDIC
 • Załącznik nr 11 – zarządzenie nr 26/2019 Dyrektora MPI KOS-EKO z dnia 29.11.2019 r.

oraz

 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Przedmiary robót
 • Specyfikacje techniczne
 • Mapa
 • Geotechniczne warunki posadowienia,
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego,
 • Decyzje administracyjne,
 • Pozwolenie wodnoprawne wraz z decyzją zmieniającą

 

Miejsce i termin składania ofert:

 Ofertę należy złożyć w:

Miejskim Przedsiębiorstwie Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.,

Strzelecka 30A, 83-400 Kościerzyna, I piętro, pokój nr 15 – sekretariat spółki,

w terminie do dnia 22.01.2021 r., do godz. 10:00.

 

UWAGA

zmiana terminu  

do 05.03.2021 r., do godz. 10:00

 

Poniżej dodatkowo udostępniamy link z załącznikami  do pobrania:
https://mega.nz/folder/Fxw0hLZa#wBBbriUVsxKZ6mFCPawfYg

 

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ24 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Załącznik nr 10 do SIWZ - FIDIC.pdf)Załącznik nr 10 do SIWZ - FIDIC25 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Załączniki 1-9 i 12-14 do SIWZ - formularz oferty.pdf)Załączniki 1-9 i 12-14 do SIWZ - formularz oferty24 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Zalacznik nr 11 do SWIZ - Zarzadzenie 26_2019 - Regulamin udzielania zamówień.pdf)Zalacznik nr 11 do SWIZ - Zarzadzenie 26_2019 - Regulamin udzielania zamówień24 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Projekt Budowlany.pdf)Projekt Budowlany25 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Projekt Wykonawczy.pdf)Projekt Wykonawczy25 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne.pdf)Specyfikacje techniczne24 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Przedmiary robót.pdf)Przedmiary robót24 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Dokumentacja badań podłoża gruntowego.pdf)Dokumentacja badań podłoża gruntowego25 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Geotechniczne warunki posadowienia.pdf)Geotechniczne warunki posadowienia25 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Mapka 870 x 610 mm.pdf)Mapka 870 x 610 mm25 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Projekt Zagospodarowania Terenu z komorą do przecisku.pdf)Projekt Zagospodarowania Terenu z komorą do przecisku25 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Pozwolenie wodnoprawne 12.06.2020 wraz z decyzją zmieniającą.pdf)Pozwolenie wodnoprawne 12.06.2020 wraz z decyzją zmieniającą25 kB22.12.202022.12.2020
Pobierz plik (Decyzje administracyjne.pdf)Decyzje administracyjne25 kB22.12.202022.12.2020