Szanowni klienci,

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. informuje, że od dnia 6 maja 2020 r. ponownie otwiera Biuro Obsługi Klienta.

Ze względu na zagrożenie zarażeniem koronawirusem, obsługa klienta będzie realizowana z zachowaniem wzmożonych zasad bezpieczeństwa.

Klienci wpuszczani będą pojedynczo, po zgłoszeniu swojej wizyty na domofonie znajdującym się przy drzwiach wejściowych do Spółki.  Wejść mogą tylko osoby, które zgodnie z przepisami prawa, mają zakrytą twarz i usta. Przed wejściem konieczne jest zdezynfekowanie rąk.

Mając na względzie bezpieczeństwo, preferowaną formą realizacji spraw pozostaje kontakt telefoniczny, mailowy bądź z wykorzystaniem e-BOK.

Nadal do Państwa dyspozycji pozostaje skrzynka podawcza, do której można składać wnioski, pisma, inne dokumenty.

Ponadto informujemy o wzmożonych  zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie wykonywania usług przez pracowników Spółki w domach i lokalach naszych klientów.

W przypadku zlecenia usługi bądź konieczności dokonania odczytu  licznika, pracownik wchodzi na teren wyłącznie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu takiej wizyty u klienta. W tej sprawie kontaktować będzie się z Państwem pracownik Spółki. Przypominamy, że nasi pracownicy posiadają imienne legitymacje. Ich tożsamość można każdorazowo potwierdzić telefonicznie w siedzibie KOS-EKO.

Klient, u którego wykonywane są usługi, bądź odczyt zobowiązany jest do korzystania ze środków ochrony osłaniających nos i usta, rękawiczek jednorazowych oraz w przypadku konieczności podpisania dokumentu- własnego długopisu.

W trakcie wykonywania prac, klient proszony jest o zachowanie bezpiecznego dystansu- minimum 2 metry od pracownika.

Przypominamy, że odczyty wodomierzy i liczników ciepła dokonywane są zdalnie. Preferowanym sposobem odczytu tzw. wodomierzy ogrodowych jest podawanie ich stanu za pośrednictwem konta na e-BOK bądź telefonicznie.