Odpowiedzi nr 4 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

Odpowiedzi nr 5 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

Odpowiedzi nr 6 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

Odpowiedzi nr 7 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

Odpowiedzi nr 8 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

Odpowiedzi nr 9 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH ZADANIA - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - obowiązujący od 2 grudnia 2019 r.

Roztrzygnięcie ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAM-1/2020 DLA WYBORU INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO USŁUGĘ NADZORU BUDOWLANEGO NAD INWESTYCJĄ PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŚCIERZYNIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ”.

Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Zakończenie - nierozstrzygnięcie ogłoszenia z uwagi na brak ofert

ZAM-1/2020 AKTUALIZACJA PUBLIKACJI W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAM-1/2020 aktualizacja publikacji w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr ZAM-1/2020 dla wyboru Inżyniera Kontraktu pełniącego usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Zapytanie ofertowe numer ZAM-5/2020 na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Zapytanie ofertowe numer ZAM-7/2020 na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Strona 2 z 2