Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

  

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie jako beneficjent projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej realizowanego w ramach Programu

...


W dniu 16 maja 2018 r. została wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która obowiązywać będzie przez okres 3 lat. Szczegóły niniejszej decyzji znajdując się w załącznikach.

 

Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”

W dniu 16 maja 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor Robert Fennig reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska reprezentująca Fundusz, podpisali umowę o dofinansowanie projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Strona 17 z 25