Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. informuje o planowanej przerwie w dostawie ciepła z kotłowni K1 przy ul. Tetmajera 3 w godzinach 22.00-04.00 z dnia 06.03.2012 na 07.03.2012r.

ZEC "KOSPEC" Sp. z o.o. informuję Odbiorców, iż Urząd Regulacji Energetyki w dniu 14.10.2011 r. zatwierdził VIII taryfę dla ciepła. Nowe ceny obowiązują od 4 listopada br. i obowiązywać będą do dnia 31 marca 2013 r.

W dniu 28.09.2011 rozstrzygnięto konkurs na nową nazwę spółki miejskiej, która rozpocznie działalność z poczatkiem roku 2012 powstając z połączenia PWiK "Wodociągi Kościerskie" i ZEC "KOSPEC".

Strona 22 z 23