Regulamin Zamówień oraz zawierania umów dotyczących zadania - rozbudowa oczyszczalni ścieków - obowiązujący od 2 sierpnia 2021 r.