Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. uzyskało dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na realizację projektu pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy Monter sieci.”

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie zagrożenia przed wypadkami, chorobami zawodowymi oraz redukcja niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na wskazanym stanowisku pracy poprzez zakup:

  1. Wykrywacza instalacji podziemnych
  2. Systemu aluminiowych szalunków wykopowych
  3. Barierek mobilnych ze stałym oznaczeniem ostrzegawczym

Uzyskane dofinansowanie           85 567,62 zł

Całkowita wartość projektu      111 229,23 zł

Umowę podpisano  14 grudnia 2023 r.