Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn.„Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”.

 

-  okres lipiec - sierpień 2023 r.

Wideo      kogeneracja gazowa

 

-  okres sierpień - wrzesień 2023 r.

Wideo      kogeneracja gazowa