Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie, w nawiązaniu do podjętej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.69.2021.21307.VI.EKo w dniu 14 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, informuje: 

  1. publikacja zmiany taryfy dla ciepła w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nastąpiła w dniu 14 lutego 2022 r., nr 103 (1364),
  2. stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Spółka wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania,
  3. 15 lutego 2022 r. na stronie internetowej Spółki, opublikowany został Komunikat dla odbiorców ciepła systemowego informujący o zatwierdzonej zmianie taryfy oraz została zamieszczona decyzja z nowymi cenami i stawkami opłat za ciepło,
  4. zmiana taryfy dla ciepła zostanie wprowadzona do stosowania od dnia 1 marca 2022 r.

Zmiana opłaty za ciepło dla poszczególnych grup odbiorców (A:+10,33%; A1:+11,73%; B:+10,02%) spowodowana jest wyłącznie wzrostem niezależnych od przedsiębiorstwa, kosztów zakupu miału węglowego. Na początku 2021 r. cena zakupu miału wynosiła poniżej 300 zł za tonę. Dziś na światowych rynkach ceny węgla wahają się w granicach 700 zł za tonę. Udział kosztów paliwa w ogólnych kosztach produkcji ciepła przez MPI KOS-EKO to obecnie ponad 46 procent i wynosi prawie 6,7 mln złotych. Dla porównania: w 2020 r. koszty paliwa wyniosły 3,2 mln złotych, były więc o 109% niższe.

Pragniemy nadmienić, iż MPI KOS-EKO pracuje intensywnie nad projektami, które przyczynią się do zmniejszenia spalania węgla, a tym samym ograniczenia jego zakupu.

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.pdf)Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.pdfDecyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.69.2021.21307.VI.EKo z dnia 14 lutego 2022 r.674 kB15.02.202215.02.2022