Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” jest realizowany a zachodzące zmiany przedstawiają poniższe materiały filmowe:

-  okres czerwiec - listopad 2021 r.

   

- okres listopad 2021 - grudzień 2021 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny