Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” jest realizowany a zachodzące zmiany przedstawiają poniższe materiały filmowe:

-  okres czerwiec - listopad 2021 r.

   

 

- okres listopad 2021 - grudzień 2021 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres styczeń 2022 - luty 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres luty 2022 - marzec 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres marzec 2022 - kwiecień 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres kwiecień 2022 - maj 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny