Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” jest realizowany a zachodzące zmiany przedstawiają poniższe materiały filmowe:

-  okres czerwiec - listopad 2021 r.

Wideo       Wideo      Rozbudowa OŚ

    

- okres listopad 2021 - grudzień 2021 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres styczeń 2022 - luty 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres luty 2022 - marzec 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres marzec 2022 - kwiecień 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres kwiecień 2022 - maj 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres czerwiec 2022 - lipiec 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres lipiec 2022 - sierpień 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres sierpień 2022 - wrzesień 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres wrzesień 2022 - październik 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres październik 2022 - listopad 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres listopad 2022 - grudzień 2022 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres grudzień 2022 - styczeń 2023 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres styczeń 2023 - luty 2023 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres luty 2023 - marzec 2023 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres marzec 2023 - kwiecień 2023 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras górny

 

- okres kwiecień 2023 - maj 2023 r.

Wideo      Rozbudowa OŚ - taras dolny