Duży krok KOS-EKO na drodze transformacji energetycznej

W dniu 25 listopada 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. została podpisana umowa na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”.

Umowę podpisano z wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-6/2021 tj.: Konsorcjum: MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych (Lider Konsorcjum) oraz Smart EPC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Partner Konsorcjum),

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 10 719 507,05 zł netto (13 184 993,67 zł brutto)

 

 

 Sukcesów w realizacji przedsięwzięcia życzył uczestniczący w podpisaniu kontraktu Pan Michał Majewski, Burmistrz Miasta Kościerzyny

Inwestycja zostanie zrealizowana w części ze środków otrzymanych od Gminy Miejskiej Kościerzyna pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4,5 mln złotych.

Realizacja tego projektu spowoduje znaczącą -około 25% redukcję zużycia węgla w KOS-EKO i jego zamianę na paliwo gazowe.