SZANOWNI KLIENCI 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. ostrzega:

na terenie gminy Kościerzyna działają oszuści (najprawdopodobniej jest to kobieta) podszywający się pod pracowników Spółki, którzy pod pretekstem 30-lecia Spółki dają do podpisania różnego rodzaju dokumenty.

Pragniemy poinformować, iż na obecnym etapie walki z konsekwencjami epidemii koronawirusa, ograniczyliśmy do minimum wszelkie wyjścia pracowników do klientów.

Informujemy dodatkowo, że pracownicy Spółki posiadają imienne legitymacje służbowe ze zdjęciem, które obowiązani są okazywać w trakcie podejmowania wszelkich czynności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności osoby, zapraszamy do kontaktu pod numerem  (058)686-20-06 lub bezpośrednio na Policję.