Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformować, że 1 kwietnia 2021 r.  mija 30 lat od powołania przez Radę Miejską w Kościerzynie uchwałą Nr II/1/91 z dnia 28 lutego 1991r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Kościerzynie.

Nie oznacza to jednak, ze zaopatrujemy Mieszkańców w wodę i dbamy o odbiór ścieków od tego dnia. Działaliśmy bowiem na rynku kościerskim już wcześniej.               

2 stycznia 2012 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Kościerskie” Sp. z o. o. przejęło Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o. o. Od tego dnia działamy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury
„KOS-EKO” sp. z o.o.

W wyniku połączenia wykonujemy również zadania gminy z zakresu zaopatrywania w energię cieplną i ciepłą wodę.

Przez cały okres naszej działalności priorytetem była dla nas i jest dbałość o ekologię. Działamy w oparciu o szereg przepisów prawnych. Dbamy o wysoką jakość naszych produktów oraz oferowanych przez nas usług. Nasi pracownicy stanowią wysoko wyspecjalizowaną kadrę, dzięki której zapewniamy bezpieczeństwo dostaw wody, ciepła i odbioru ścieków niezależnie od pogody, sytuacji przez 24h/dobę przez cały rok.

Działamy niezależnie od sytuacji. Nie powstrzymała nas nawet pandemia.
Naszym obowiązkiem jest  wykonywać powierzone nam zadania gminy, bez względu na to czego doświadczamy wszyscy każdego dnia. Działamy, zachowując przy tym wysokie standardy naszych usług i bezpieczeństwo dostaw naszych produktów.

Dziękuję wszystkim, obecnym i byłym, pracownikom Spółki za współpracę. To dzięki Państwu nasi Klienci mają dostęp do smacznej kościerskiej kranówki. Mają zapewnione ciepło i odbiór ścieków.

Dziękuję Wspólnikowi- Panu Michałowi Majewskiemu, Radzie Nadzorczej Spółki, Radzie Miasta oraz wszystkim klientom, kontrahentom, współpracownikom.

Życzę nam wszystkim, abyśmy wrócili jak najszybciej do czasów sprzed pandemii.

  

Najistotniejsze fakty dotyczące przekształceń obu Spółek przedstawione została w tabeli poniżej.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

PWiK „WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE” SP Z O. O.

ROK

ZEC KOSPEC SP. Z O. O.

Przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kościerzynie funkcjonuje dział wodociągów i kanalizacji.

1974

 

Jako "Zakład Eksploatacji" w Kościerzynie włączony zostaje do gdyńskiego oddziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku.

1975

 

 

1975

Działalność ciepłowniczą prowadzi Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku Rejon Kościerzyna-Kartuzy

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku zostaje przekształcone w dwa odrębne Okręgowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (OPW i K) w Gdańsku i w Gdyni. Zakład Eksploatacyjny w Kościerzynie zostaje włączony do OPW i K w Gdyni.

1981

 

 

1983

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku wyodrębnia w swojej strukturze Zakład Energetyki Cieplnej Kościerzyna

Powstaje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) jako przedsiębiorstwo państwowe (komunalne).

 1 kwietnia 1991

 

 

1 kwietnia 1992

Powstaje Zakład Energetyki Cieplnej KOSCPEC jako przedsiębiorstwo państwowe (komunalne).

Przedsiębiorstwo komunalne ulega przekształceniu w jednoosobową spółkę gminy (spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością), której właścicielem udziałów w 100% jest Gmina Miejska Kościerzyna.

1 lipca 1997

 

Spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Kościerskie" Sp. z o. o. przejęła Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o. o.

02.01.2012 r.

Spółka Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" została przejęta przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Kościerskie" Sp. z o. o.

 

Od 02.01.2012 r. PWiK "Wodociągi Kościerskie" SP. z o. o. działa pod firmą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o.