Szanowni Klienci,

staramy się w jak najlepszy sposób wypełniać zadania z zakresu dostarczania wody, ciepła i  odprowadzania  ścieków.

Bez pomocy z Państwa strony nie będzie to jednak możliwe. Nie będziemy w stanie zapewnić bezawaryjnego odbioru ścieków, jeżeli toaleta będzie traktowana jak śmietnik.
Niejednokrotnie już, nasi pracownicy kierowani byli do prac, związanych z usuwaniem zatorów w kanalizacji sanitarnej. Często odbywało się to po godzinach pracy.

Pamiętajmy, że nie należy wrzucać i wlewać do kanalizacji w szczególności:

  • olejów, tłuszczów, smarów
  • resztek pożywienia
  • środków higienicznych i opatrunkowych (tampony, podpaski, ręczniki papierowe, bandaże, patyczki do uszu itp.)
  • odpadów budowlanych
  • środków chemicznych, leków, papierosów
  • różnych odpadów stałych (resztki materiałów, rajstopy, prezerwatywy, ziemia ogrodowa)

Kanalizacja to nie śmietnik.  Szczególnie teraz, kiedy  wszyscy w  związku z pandemią  koronawirusa,  korzystamy  ze środków ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek jednorazowych, ważne jest wyrzucanie tych środków w miejsca do tego przeznaczone. Nie wrzucajmy ich do toalety.
Nasi pracownicy zamiast usuwać zatory powstałe w wyniku czyjegoś zaniedbania, powinni w tym czasie zapewniać stały dostęp do wody, dostaw ciepła i odbioru ścieków.

Zatory  to  nie tylko  zatkane rury.  To przede wszystkim  bardzo  duże  prawdopodobieństwo  uszkodzenia  pomp  w  pompowniach  ścieków.  Bez   nich nie da się zapewnić prawidłowego odbioru  nieczystości.  Naprawa tych urządzeń pociąga za sobą wysokie koszty.

Wrzucając do toalety niepożądane substancje, nie tylko zatykamy rury, ale możemy doprowadzić do innych niebezpieczeństw. Resztki pożywienia wrzucone do toalety powodują m.in.  namnażanie szczurów.

Leki, farby, inne substancje chemiczne itp.  sprawiają, że giną mikroorganizmy wspomagające proces oczyszczania ścieków.

Pamiętajmy, że toaleta i zlew nie są dodatkowym pojemnikiem na odpady- to miejsce tylko i wyłącznie dla substancji, które mogą się w nich znaleźć.