ZEC "KOSPEC" Sp. z o.o. realizuje kolejną ważną inwestycję ciepłowniczą pn. "Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację systemu ciepłowniczego Kościerzyny" tj:

- budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w ulicach Gdańskiej-Kaplicznej-Dworcowej-Świętopełka (umożliwiającej połączenie sieciowe systemu K-1 i K-2) - 2011 r. ;
- budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w ulicach Rogali-Heykego-Lipowej-Abrahama-Szkolnej-Majkowskiego-Sawickiej-Derdowskiego - 2011 r.;
- modernizacja kotłowni K-2, polegajaca na budowie węzła grupowego - 2012 r.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej zwiększy jej dostępność dla mieszkańców i umożliwi likwidację indywidualnych źródeł ciepła. Możliwość podłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza na terenie naszego miasta.

Na realizację zadania, o łącznej kwocie 3.519.032,08 PLN ZEC "KOSPEC" pozyskał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 2.500.000,00 PLN. Pozostała kwota w wysokości 1.019.032,08 PLN to środki własne Spółki. 

 

Osiągnięty efekt ekologiczny - zadanie z dziedziny ochrony powietrza – modernizacja kotłowni

Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy nr WFOŚ/P/38/2011 z dnia 29.07.2011 r.

 

Stan przed realizacją

Stan po realizacji

Redukcja

Decyzja o dopuszczalnej emisji - numer

zgłoszenie ZEC KOSPEC do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie – Wydział Ochrony Środowiska z dn. 15.05.2002

Podłączono K-2 do msc, wybudowano węzeł grupowy, K-2 stanowi źródło szczytowe

x

data wydania

15.05.2002

x

data upływu ważności

Nie wymagana przepisami prawa

x

Źródło ciepła

Rodzaj /typ

INNOWEX + AK-150

Budowa sieci cieplnej osiedlowej:

x

ilość (szt)

2 x 600 + 150

Dworcowa i przyległe  2 256,09 mb

x

moc nominalna (kW)

1 350

 Rogali i przyległe   3 486,09 mb

x

Opał

rodzaj

węgiel kamienny + zrębki

węgiel kamienny + zrębki

x

roczne zużycie  (tony, Nm3)

362,010 ton węgla + 47,280 ton biomasy. Łącznie 409,290 ton

301,32 t. węgla i 22,68 t. biomasy, Łącznie 324 ton (zmniejszenie o 85,29 t.)

x

 

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ:

 

pyły ogólne  (tony/rok)

5,3135

0,3251

4,9884

SO2   (tony/rok)

1,7956

1,4945

0,3010

NOx  (tony/rok)

0,5984

1,3187

-0,7203

CO   (tony/rok)

16,3377

3,0359

13,3019

CO2  (tony/rok)

724020,0

632772,0

91248,0

Emisja równoważna (tony/rok)

27,1089

7,7794

19,3295