W dniu 17 listopada 2011 r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółek: PWiK "Wodociągi Kościerskie" oraz ZEC "KOSPEC", na którym jedyny Wspólnik obu podmiotów podjął ostateczną decyzję o połączeniu obu kościerskich przedsiębiorstw komunalnych.

W obecności notariusza, w siedzibie "Wodociągów Kościerskich", podjęto stosowne uchwały które następnie trafią do Sądu Rejonowego celem wpisania podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przypomnijmy, iż w wyniku wcześniej podjętej decyzji Rady Miasta z 27 kwietnia 2011 r. przystąpiono do połączenia obu przedsiębiorstw. Spółką przejmującą są "Wodociągi Kościerskie" - zaś spółką przejmowaną "KOSPEC". Z chwilą połączenia spółka połączona zmieni nazwę na Miejski Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o.