• maksymalne temperatura wody: zima 120 oC, lato 65 oC
  • maksymalne ciśnienie robocze sieci wysokoparametrowej: 1,6 MPa
  • minimalne schłodzenie wody sieciowej dla cwu: 35oC