Decyzją Ministerstwa Zdrowia Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie ma zostać przekształcony w szpital zakaźny. Zgodnie z art. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2019r., poz. 1437),
ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne. Instalacja szpitala nie była przygotowana do neutralizacji własnych ścieków, zanim trafią one do

...

Edukacja najmłodszych - propozycja MPI "KOS-EKO"

 Uczmy jak mądrze korzystać z energii i ciepła

 Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem zajęć w ramach edukacji domowej udostępniamy

...

SZANOWNI KLIENCI 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. reagując na zgłaszane telefonicznie informacje, ostrzega:

na terenie miasta działają oszuści podszywający się pod pracowników Spółki, którzy pod pretekstem sprawdzenia instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, czy ciepłowniczej okradają mieszkania.

Pragniemy poinformować, iż na obecnym etapie walki z konsekwencjami epidemii koronawirusa, ograniczyliśmy do minimum wszelkie

...

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury wdrożyło szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, a także stabilności dostaw ciepła:

  • Zamknięto dla klientów, do odwołania, Biuro Obsługi Klienta. Kontakt z BOK możliwy jest oczywiście telefonicznie i e-mailowo
  • Wstrzymano wyjścia pracowników odczytujących wodomierze i ciepłomierze w terenie. Do czasu odwołania, tam gdzie jest to możliwe, odczyty dokonywane są wyłącznie
...

Szanowni klienci,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo przekazujemy kilka istotnych dla branży wodociągowo- kanalizacyjnej informacji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-COV-2 dla systemów wodociągowych.

Jak wynika z najnowszej publikacji WHO z dnia 2 marca 2020r., wcześniej obowiązujące wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia
i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również

...

 

 

 

Szanowni klienci

z uwagi na wzrastające ryzyko zarażenia koronawirusem wprowadza się zakaz przemieszczania się po budynku i biurach MPI „KOS-EKO” sp. z o.o.

 

Z dniem 16.03.2020 r. do odwołania ulegają zmianie godziny pracy Spółki.

...

 

W bazie konkurencyjności znajduje się informacja o roztrzygnięciu Zapytania Ofertowego ZAM-1/2020 dla wyboru inżyniera kontraktu pełniącego usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

 

 

Poniżej bezpośredni odnośnik do ogłoszenia:

 

...

 

 

W bazie konkurencyjności znajduje się informacja o roztrzygnięciu Zapytania Ofertowego ZAM-1/2020 dla wyboru inżyniera kontraktu pełniącego usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

 

Poniżej bezpośredni odnośnik do ogłoszenia:

...

1

Położenie nieruchomości

ul. Markubowo w Kościerzynie, obręb 08

2

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Działka nr 43/17 o powierzchni 0,0156 ha obręb 08, użytek gruntowy: tereny przemysłowe Ba

Nr KW

...

Strona 1 z 13