Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformować, że 1 kwietnia 2021 r.  mija 30 lat od powołania przez Radę Miejską w Kościerzynie uchwałą Nr II/1/91 z dnia 28 lutego 1991r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Kościerzynie.

Nie oznacza to jednak, ze zaopatrujemy Mieszkańców w wodę i dbamy o odbiór ścieków od tego dnia.

...

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją o uzyskanym wsparciu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na temat modernizacji i rozwoju ciepła systemowego Kościerzyny w latach 2020 – 2022. Etap 1”

Informacja w załączonym dokumencie.

W załączniku Protokół z otwarcia ofert postepowania o udzielenie zamówienia ZAM-7/2020 związany z realizacją projektu pt. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej"

 

 

 

 

Odpowiedź nr 10 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Odpowiedź nr 9 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Odpowiedź nr 8 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Odpowiedź nr 7 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego wraz z załącznikami.

Z przyjemnością prezentujemy ulotkę "Czysta kanalizacja" mającą na celu propagowanie działań przeciwdziałających traktowaniu sieci i urządzeń kanalizacyjnych jako śmietnika.

   

źródło: http://www.eksploatator.org

 

 

Odpowiedź nr 6 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Odpowiedź nr 5 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Strona 1 z 17