Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o. z siedzibą w Kościerzynie, przy ul. Streleckiej 30A, poniżej podaje link do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, gdzie umieszczone zostało ww. zamówienie:

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o.  ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej"

ZEC "KOSPEC" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę rur i elementów preizolowanych.

ZEC "KOSPEC" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę węzłów cieplnych.

Strona 1 z 2