Grupa odbiorców A

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

63 357,55

rata miesięczna

5 279,80

cena ciepła

zł/GJ

31,15

cena nośnika ciepła

zł/m3

24,12

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

38 819,65

rata miesięczna

3 234,97

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

12,49

  

Grupa odbiorców A1

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

63 357,55

rata miesięczna

5 279,80

cena ciepła

zł/GJ

31,15

cena nośnika ciepła

zł/m3

24,12

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

25 271,63

rata miesięczna

2 105,97

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

8,63

 

Grupa odbiorców B

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

63 357,55

rata miesięczna

5 279,80

cena ciepła

zł/GJ

31,15

cena nośnika ciepła

zł/m3

24,12

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

46 081,22

rata miesięczna

3 840,10

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

13,23

 

MPI KOS-EKO stosuje trzy różne ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło, które jest uzależnione od miejsca - granicy odpowiedzialności eksploatacyjnej sprzedawcy i odbiorcy.  Granicą w grupie A i A1 jest własność węzła cieplnego a dla grupy B – lokalizacja za węzłem grupowym.

Oficjalnie obowiązujący podział:

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1, K-2 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez „KOS-EKO”,

GRUPA A1 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1, K-2 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez „KOS-EKO” oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1, K-2 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez „KOS-EKO”.

Algorytm do porównania ceny ciepła wg wskaźników:

grupa A,  wskaźnik dla ogrzewania – 1,96 zł z VAT(23%)/m2pu/m-c, dla podgrzania ciepłej wody użytkowej – 17,06 zł z VAT(23%)/osobę

grupa A1,  wskaźnik dla ogrzewania – 1,78 zł z VAT(23%)/m2pu/m-c, dla podgrzania ciepłej wody użytkowej – 15,54 zł z VAT(23%)/osobę

grupa A,  wskaźnik dla ogrzewania – 1,99 zł z VAT(23%)/m2pu/m-c, dla podgrzania ciepłej wody użytkowej – 17,36 zł z VAT(23%)/osobę

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (taryfa_15.12.2017.pdf)Taryfa dla ciepła507 kB11.05.201709.04.2018