Zarząd

Robert Fennig

Robert Fennig

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

Rada nadzorcza

Piotr Lizakowski

Przewodniczący

Leszek Tomaczkowski

Członek Zarządu

Aleksandra Andryk

Sekretarz

Zbigniew Cyra

Członek Zarządu

Dariusz Pałasz

Członek Zarządu
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:
Gmina Miejska Kościerzyna