Procedura Koszty *
KROK 1 Wystąpienie do KOSPEC z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. Brak kosztów dla odbiorcy oraz możliwość rezygnacji z podłączenia do sieci
KROK 2 Wydanie przez KOSPEC warunków przyłączenia wraz z umową przyłączenia do sieci
KROK 3 Podpisanie umowy przyłączeniowej i podłączenie do sieci Brak kosztów dla dobiorcy
KROK 4 Budowa przyłącza wraz z węzłem ciepłowniczym Pokrycie jedynie kosztu węzła ciepłowniczego
KROK 5 Odbiór przyłącza i podpisanie umowy sprzedaży ciepła Opłaty za ciepło, możliwość rozwiązania umowy z wypowiedzeniem

* dla przyłączy realizowanych w okresie luty - listopad 2010 r.