Na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16
z 2007 r., poz. 92), Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie przekazuje informację techniczną o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej.

Sieć cieplna

Sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie Kościerzyny, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 120°C, zasilana ze źródła ciepła K-1 zlokalizowanego w Kościerzynie przy ul. Tetmajera 3 oraz ze źródeł ciepła zlokalizowanych przy ul. Świętopełka (K-2) i ul. Piechowskiego 36 (K-3), pracujących w okresie największego poboru mocy cieplnej w sezonie grzewczym lub w okresie letnim.

Sieć ciepłownicza zaopatrująca w ciepło Kościerzynę to sieć wysokoparametrowa dwururowa, rozgałęziona, zasilająca indywidualne i grupowe węzły wymiennikowe c.o. i c.w.u. Węzły grupowe zasilają w ciepło obiekty poprzez dwururową zewnętrzną instalację odbiorczą.

Sieci preizolowane o łącznej długości 25,6 km stanowią 88,1% łącznej długości sieci cieplnej, natomiast sieci kanałowe o długości 3,5 km stanowią 11,9% długości sieci.

Schemat sieci przedstawiono w załączniku graficznym: