Lato w pełni. Upał nie odpuszcza. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców, w samym sercu miasta, na kościerskim Rynku uruchomiona została kurtyna wodna.

Wykorzystywana w niej woda pochodzi bezpośrednio z wodociągu, zatem schładzanie organizmu w ten sposób jest bezpieczne. 

Na obecnym etapie instalacja kurtyny będzie mobilna, gdyż chcemy ustalić najbardziej optymalną lokalizację tego

...

W dniu 18.07.2018 r. o godz. 12:00 minął termin składania ofert na zapytanie ofertowe ZAM-2/2018 - usługa wsparcia zarządzania przez podmiot zewnętrzny projektem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. Zapytanie zostało skierowane do trzech firm.

Zapytanie ofertowe realizowane było na podstawie Regulaminu udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem pn

...

Szanowni odbiorcy Ciepła Systemowego w Kościerzynie,

informujemy, że o godzinie 14.00 zakończone zostały prace montażowe w kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera, dla których wykonania konieczne było wyłączenie z ruchu całej kotłowni. Kotłownia K-1 została uruchomiona i już bez przeszkód zasila w ciepło systemowe wszystkich naszych odbiorców. Kotłownia rezerwowa K-3, na terenie Szpitala Specjalistycznego została wyłączona.

Przypominamy, że przerwa technologiczna kotłowni K-1

...

W dniu 11.07.2018 r. zostało wysłane do trzech firm zapytanie ofertowe ZAM-2/2018 - zaproszenie do złożenia oferty na usługę wsparcia zarządzania przez podmiot zewnętrzny projektem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Zapytanie ofertowe realizowane na podstawie regulaminu udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w

...

 

Szanowni odbiorcy Ciepła Systemowego w Kościerzynie,

informujemy, że od godzin nocnych trwają prace montażowe w kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera związane z inwestycją pn. "Budowa dwóch kotłów węglowych o mocy poniżej 3 MW w paliwie każdy, w ramach modernizacji kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 w Kościerzynie, w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i środowiskowe". 

Na obecnym etapie wykonywane są przyłączenia nowych kotłów do wspólnych dla całej kotłowni

...

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie jako beneficjent projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje, że Instytucja

...


W dniu 16 maja 2018 r. została wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która obowiązywać będzie przez okres 3 lat. Szczegóły niniejszej decyzji znajdując się w załącznikach.

 

W dniu 16 maja 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor Robert Fennig reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska reprezentująca Fundusz, podpisali umowę o dofinansowanie projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Strona 2 z 10