Mówiąc "ciepło z ogrzewania", myślimy najczęściej o zimie, ale w naszej strefie klimatycznej zimne dni bywają nawet latem. Każdego dnia powinniśmy cieszyć się komfortem cieplnym.

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” po raz kolejny zaprosiło uczniów szkół podstawowych biorących udział w zimowisku do odwiedzenia Stacji Uzdatniania Wody. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej, dbanie o środowisko, racjonalne korzystanie z ciepła systemowego było tematem „Lekcji ciepła”.

Strona 4 z 11