Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. informuje o planowanej przerwie w dostawie ciepła z kotłowni K1 przy ul. Tetmajera 3 w godzinach 22.00-04.00 z dnia 06.03.2012 na 07.03.2012r.

Strona 9 z 10