Informacja o możliwości sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach.

Informacja o wybranym wykonawcy - podpisanie umowy

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” 18.07.2018

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 07.12.2018

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 11.07.2018

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 11.12.2019

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 15.10.2018

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 24.10.2018

Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej" Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ście

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH ZADANIA - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - obowiązujący od 2 grudnia 2019 r.

Roztrzygnięcie ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAM-1/2020 DLA WYBORU INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO USŁUGĘ NADZORU BUDOWLANEGO NAD INWESTYCJĄ PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŚCIERZYNIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ”.

Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Zakończenie - nierozstrzygnięcie ogłoszenia z uwagi na brak ofert

ZAM-1/2020 AKTUALIZACJA PUBLIKACJI W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAM-1/2020 aktualizacja publikacji w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr ZAM-1/2020 dla wyboru Inżyniera Kontraktu pełniącego usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.