Szanowni klienci,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo przekazujemy kilka istotnych dla branży wodociągowo- kanalizacyjnej informacji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-COV-2 dla systemów wodociągowych.

Jak wynika z najnowszej publikacji WHO z dnia 2 marca 2020r., wcześniej obowiązujące wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia
i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. 

WHO uważa, że w procesie uzdatniania wody nie są potrzebne dodatkowe środki. Proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności koronawirusa.

Morfologia i struktura chemiczna wirusa COVID-19 są podobne do innych odpowiedników ludzkich koronawirusów, dla których istnieją dane dotyczące zarówno przeżycia w środowisku, jak i skuteczności środków inaktywacji.  WHO informuje, że można podjąć szereg działań w celu poprawy bezpieczeństwa wód, począwszy od:

  • ochrony wody źródłowej;
  • uzdatniania wody w punkcie dystrybucji, odbioru lub konsumpcji;
  • zapewnienia bezpiecznego przechowywania w domu w regularnie oczyszczanych i zakrytych pojemnikach.

Używane przez Spółkę konwencjonalne, scentralizowane metody uzdatniania wody wykorzystujące filtrację i dezynfekcję powinny inaktywować wirusa COVID-19.
Wykazano, że inne ludzkie koronawirusy są wrażliwe na chlorowanie
i dezynfekcję światłem ultrafioletowym (UV).  Przypominamy, że woda
w Kościerzynie jest dezynfekowana światłem ultrafioletowym.
Chlorowanie odbywa się tylko w nadzwyczajnych wypadkach i w każdej chwili może zostać przeprowadzone. Opierając się na informacji z WHO, należy stwierdzić, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa w wodzie pitnej.

Więcej informacji: https://www.igwp.org.pl/images/pliki/koronawirus/Tlumaczenie_robocze_noty_technicznej_WHO.pdf?idU=1