W dniu 01. października 2019 odbyło się uroczyste otwarcie grupowego węzła cieplnego KARTUSKA, realizowanego jako inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o.
Zaproszeni zostali goście: Pani Helena Nitz-Kaszubowska - Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna, Pan Tomasz Nadolny - Zastępca Burmistrza Miasta Kościerzyna oraz prezesi firm administrujących budynkami zasilanymi z nowego węzła grupowego: Pan Krzysztof Knut - Prezes KTBS Sp.z o.o. oraz Pan Andrzej Gierszewski - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom".

Zainstalowany w budynku przy ul. Kartuskiej 14 węzeł cieplny posiada moc 1MW. Nakłady inwestycyjne spółki na to zadanie, wraz z konieczną przebudową infrastruktury wysoko- i nisko-parametrowej, to ponad 400 tys. złotych. Za pośrednictwem nowego węzła dostarczane jest ciepło do budynków wielorodzinnych na ul. Kartuskiej oraz docelowo do termomodernizowanych aktualnie budynków komunalnych przy ul. Wybickiego 12 i 14.

Inwestycja ta, z pewnością poprawi bezpieczeństwo i jakość usług w zakresie dostawy ciepła świadczonych przez Spółkę KOS-EKO.