Jesteś tutaj: Strona główna Inwestycje

Informacja za 2016 r. o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej

Informacja za 2016 r.

o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej

  

Na podstawie § 23 ust. 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 z 2007 r., poz. 92), Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o. o. w Kościerzynie przekazuje informację techniczną o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej.

   

Sieć cieplna

Sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie Kościerzyny, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 120°C, zasilana ze źródła ciepła K-1 zlokalizowanego w Kościerzynie przy ul. Tetmajera 3 oraz ze źródeł ciepła zlokalizowanych przy ul. Świętopełka (K-2) i ul. Piechowskiego 36 (K-3), pracujących w okresie największego poboru mocy cieplnej w sezonie grzewczym lub w okresie letnim.

Sieć ciepłownicza zaopatrująca w ciepło Kościerzynę to sieć wysokoparametrowa dwururowa, rozgałęziona, zasilająca indywidualne i grupowe węzły wymiennikowe c.o. i c.w.u. Węzły grupowe zasilają w ciepło obiekty poprzez dwururową instalację odbiorczą.

Sieci preizolowane o łącznej długości  24,7 km stanowią 87,7% łącznej długości sieci cieplnej, natomiast sieci kanałowe o długości 3,5 km stanowią 12,3 % długości sieci.


Schemat sieci przedstawiono w załączniku graficznym:

 

SCHEMAT SIECI

 

Schemat technologiczny Stacji Uzdatniania Wody

NOWA STACJA UZDATNIANIA WODY

w1.gif w2.gif

Czytaj więcej:

Plan inwestycyjny

 

 

Poniżej udostępniamy do pobrania plan inwestycyjny dotyczący sieci wod-kan w Kościerzynie. 

Uchwała Rady Miasta Kościerzyna uchwała XLIV/366/17  w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2020"

W przypadku szczegółowych pytań o planowaną budowę sieci prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

Pobierz - PLAN INWESTYCYJNY
 

Oczyszczalnia

We wrześniu 2007 roku zakończyliśmy bardzo ważny etap dla PWiKu i mieszkańców - została oddana do użytkowania nowa oczyszczalnia ścieków

Największy projekt w dziedzinie ochrony środowiska p.n. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie" dobiegł do szczęśliwego końca. Kanalizacja oraz oczyszczalnia ścieków działają już ku zadowoleniu mieszkańców Kościerzyny i środowiska naturalnego. Możemy sie pochwalić naprawdę nowoczesnym obiektem spełniajacym wszelkie wymogi przepisów i obowiazujących standardów. Chcielibyśmy równocześnie podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt osobom, dzieki którym inwestycja zastała zakończona sukcesem.

Więcej informacji o technologii i rozwiązaniach umieścimy w przyszłości.

Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK