Jesteś tutaj: Strona główna Informacje Aktualności E-bok i E-faktura - skorzystaj i płać mniej za abonament

E-bok i E-faktura - skorzystaj i płać mniej za abonament

E-bok i e-faktura – skorzystaj i płać mniej za abonament.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. informuje, iż wszyscy nasi Odbiorcy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, od 01.07.2017 r. będą mieli możliwość otrzymywania e-faktury dostarczanej bezpośrednio na skrzynkę e-mailową.

Odbiorcy wody/ścieków, którzy zdecydują się na taką formę otrzymywania faktur będą płacić w okresie rozliczeniowym o 2,60 zł. mniej z tytułu opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie należności wodomierza głównego niż odbiorcy korzystający z papierowej formy faktury doręczanej pocztą. W celu skorzystania z możliwości płacenia mniej za abonament poprzez odbieranie faktur elektronicznych, przygotowaliśmy stosowny formularz, który znajdziemy w zakładce: https://ebok.kos-eko.pl   po zalogowaniu się do platformy e-BOK.

Dodatkowo odbiorcy posiadający wodomierze mierzące wodę bezpowrotnie zużytą będą mogli skorzystać z obniżki abonamentu przypisanego tej usłudze w przypadku dokonywania samodzielnego odczytu w wyznaczonym terminie i jego rejestracji poprzez platformę e-BOK. W takim przypadku można skorzystać z obniżonej stawki abonamentu – 4,22 zł brutto. Odbiorca, który chce być rozliczany w dotychczasowej formule – poprzez odczytywacza – będzie płacił niezmieniony abonament – 5,52 zł. brutto
W celu skorzystania z możliwości płacenia mniej za abonament poprzez dokonywanie własnych odczytów w ramach platformy e-BOK,  przygotowaliśmy  stosowny formularz, który znajdziemy w zakładce http://www.kos-eko.pl/deklaracja-odczytu-wlasnego-przez-odbiorce.pdf.
Podpisany dokument należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, wysłać poczta lub e-mail.


Korzyści dla Klienta:

- faktury elektroniczne wysyłane są w dniu wystawienia,

- e-fakturę można przeglądać, analizować  i kontrolować wszędzie tam gdzie jest dostęp do Internetu,

- możliwości kontroli historii własnego zużycia i naliczonych opłat,

- ułatwienie kontaktu z usługodawcą dla osób niepełnosprawnych.


Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr
tel. 58 686 20 06.


Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. (ceny i stawki z 8% pod. VAT)

 

    Grupy taryfowe

Cena wody

Cena

Ścieków

stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie i odczyt wodomierza głównego/ wodomierza własnego/urządzenia pomiarowego

Opłata abonamentowa za odczyt                i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

zł/m3

zł/m3

zł/wodomierz-urządzenie/okres rozlicz

zł/odczyt

   gospodarstwa domowe
           (grupy 1-3)

 3,10

6,90

rozliczenie w wersji papierowej

8,27 zł.

rozliczenie w wersji e-faktura

5,67 zł.

odczyt wodom. przez Spółkę

5,52 zł.

odczyt wodom. przez odbiorcę (e-bok)

4,22 zł.

   pozostali (grupa 4)

3,10

7,65

rozliczenie w wersji papierowej

8,27 zł.

rozliczenie w wersji e-faktura

5,67 zł.

odczyt wodom. przez Spółkę

5,52 zł.

odczyt wodom. przez odbiorcę (e-bok)

4,22 zł.

produkcja lub przetworzenie żywności  (produkty spożywcze) oraz myjnie samochodowe i zakłady kamieniarskie (grupa 5)

3,10

14,32

rozliczenie w wersji papierowej

8,27 zł.

rozliczenie w wersji e-faktura

5,67 zł.

odczyt wodom. przez Spółkę

5,52 zł.

odczyt wodom. przez odbiorcę (e-bok)

4,22 zł.


Dokumenty do pobrania:

- deklaracja odczytu własnego przez odbiorce 

- regulamin E-BOK

Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488 

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913 - w godzinach pracy 

519 163 488 - po godzinach pracy 

 

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK