Jesteś tutaj: Strona główna Informacje Aktualności KAWKA w Kościerzynie. Rozwój sieci ciepłowniczej szansą ograniczenia niskiej emisji - 2 etap

KAWKA w Kościerzynie. Rozwój sieci ciepłowniczej szansą ograniczenia niskiej emisji - 2 etap

 b_150_100_16777215_00___images_1.jpegb_150_100_16777215_00___images_2a.jpegb_150_100_16777215_00___images_3a.jpeg

b_150_100_16777215_00___images_4a.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_5a.jpeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

„Kawka" – to ogólnopolski program priorytetowy pn.: „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, w ramach którego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku można pozyskać środki między innymi na likwidację uciążliwych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, które możemy zastąpić ciepłem systemowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO”. Celem realizowanego programu jest likwidacja w Kościerzynie tzw. niskiej emisji, czyli emisji do powietrza szkodliwych zanieczyszczeń, które powstają m.in. na skutek spalania węgla w domowych piecach grzewczych powodując w ten sposób przekroczenia stężenia w powietrzu pyłów PM 2,5 i PM10.

 

Podsumowanie realizacji zadania pn.:

 „KAWKA  w Kościerzynie. Rozwój sieci ciepłowniczej szansą ograniczenia niskiej emisji – 2 etap”

 Struktura i zakres zadania objętego dofinansowaniem ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu OŚ i GW, jest zgodna z jego przedsięwzięciami priorytetowymi, określonymi w Programie i związanym z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza.

Realizacja zadania została zaplanowana etapowo na lata 2015 – 2016 i polegała na przygotowaniu projektu pod względem formalnym tj. wykonaniu pełnej dokumentacji technicznej, uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz wykonawstwo związane z rozwojem sieci ciepłowniczej (budowy ponad 851 mb. sieci oraz prawie 634 mb. przyłączy) z jednoczesną likwidacją 28 źródeł niskiej emisji zastąpionych nowoczesnymi i w pełni zautomatyzowanymi 4 węzłami jednofunkcyjnymi dla ogrzewania i 24 dwufunkcyjnymi z dodatkowym obiegiem dla ciepłej wody użytkowej.

Realizacja zadania „KAWKA – 2 etap”, dotyczyła w szczególności terenów w mieście, w tym dwóch strefach – obszarach występującego przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny, tj. zlikwidowano łącznie 28 kotłowni w ulicach: Świętopełka – Skarszewska (5 szt.), Piłsudskiego (2 szt.), Prusa (1 szt.), Sikorskiego (2 szt.), Lipowa (1 szt.), Rogali (1 szt.) oraz w śródmieściu miasta w ulicach: Klasztorna - 8-go Marca – Targowa – Ogrodowa – Młyńska – Mała Młyńska – Gdańska – 3-go Maja  (16 szt.).

Łączne nakłady inwestycyjne związane z realizacją „KAWKI w Kościerzynie – II etap”, wyniosły prawie 1,369 mln. zł., w tym 415 tys. zł. - środki dotacyjne Narodowego Funduszu, 526,6 tys. zł. – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu, natomiast ponad 427 tys. zł. stanowiły środki własne.

Efektem realizacji zadań jest osiągnięcie zaplanowanej redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, w wyniku którego zmniejszono emisji pyłów PM10 o 2,019 Mg/rok i PM2,5 o 1,904 Mg/rok oraz dwutlenku węgla – 302,516 Mg/rok, tlenku azotu – 0,774 Mg/rok, dwutlenku siarki o 5,175 Mg/rok.

 

ROZWÓJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ UMOŻLIWIAJĄCA LIKWIDACJĘ ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI – 2 ETAP


STAN PRZED …….                                

b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa9.jpeg     b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa10.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa11.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa12.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa13.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa14.jpeg 

                                        ul. Świętopełka                                   ul Piłsudskiego                         ul. Prusa                                     ul. Sikorskiego                           ul. Lipowa                                  ul. Rogali                                            


 b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa1.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa2.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa3.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa4.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa5.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa6.jpeg   

   ul Klasztorna                               ul. Targowa                                      ul. 8-go Marca                             ul. Ogrodowa                               ul. Młyńska                               ul. Mała Młyńska


b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa7.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_aa8.jpeg

ul. Gdańska                                         ul. 3-go Maja

 

 

  

 


                   ...... W TRAKCIE .....                    

b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_a1.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_a2.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_a3.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_a4.jpeg    b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_a5.jpeg    b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_a6.jpeg    b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_a7.jpeg    b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_a8.jpeg
 

                                 .......PO BUDOWIE                  

b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b1.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b2.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b3.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b4.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b5.jpeg      

 

 

 

 ul. Świętopełka                              ul. Piłsudskiego                              ul. Prusa                         ul. Sikorskiego                             ul. Lipowa                      

 

b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b7.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b8.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b9.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b10.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b11.jpeg      

ul. Klasztorna                            ul. Targowa                                 ul. 8-go Marca                                ul. Ogrodowa                      ul. Młyńska

b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b12.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b13.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b6.jpeg   b_150_100_16777215_00___images_KAWKA_b14.jpeg

ul. Mała Młyńska                       ul. Gdańska                                     ul. Rogali                                    ul. 3-go Maja


 


                    

 


Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488 

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913 - w godzinach pracy 

519 163 488 - po godzinach pracy 

 

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK