Jesteś tutaj: Strona główna Informacje Aktualności Modernizacja odpylania kotłowni Tetmajera 3, szansą na ograniczenia emisji pyłów w Kościerzynie”

Modernizacja odpylania kotłowni Tetmajera 3, szansą na ograniczenia emisji pyłów w Kościerzynie”

 b_521_300_16777215_00___images_zd1.jpeg

 

 

Podsumowanie realizacji zadania pt.:

 

„Modernizacja odpylania kotłowni Tetmajera 3, szansą na ograniczenia emisji pyłów w Kościerzynie” 

 

Celem przedsięwzięcia realizowanego w 2015r była realizacja następujących zadań:
spełnienie standardów emisyjnych dla kotłów zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi przez Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2011 Nr 95, poz.558) oraz Dyrektywy Parlamentu europejskiego. Zgodnie z rozporządzeniem nowe standardy emisyjne obowiązują od dnia 1 stycznia 2016r.,


ograniczenie emisji gazów i pyłów ( w tym niskiej emisji w szczególności na terenach miejskich i uzdrowiskowych).
Modernizacja instalacji odpylania spalin, pozwoliła obniżyć emisję pyłów z 400 mg/m3 do 100 mg/m3 (przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych) dla kotłów typu WR-5M (2 szt.) oraz z 700 mg/m3 do 200 mg/m3 (przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych) dla kotłów typu WLM-2,5 (2 szt.), 

wdrażanie „czystych technologii” w przemyśle i gospodarce komunalnej województwa.

 

Zasada działa zmodernizowanego układu:

Pojedynczy układ składa się z odpylacza wstępnego typu multicyklon MOS i odpylacza właściwego typu Cyklofiltr. Instalacja składa się również z promieniowego wentylatora wyciągowego, wentylatora pomocniczego, przenośnika pyłu oraz kanału zbiorczego spalin łączącego wentylator wyciągowy z kominem. Cyklofiltry są oczyszczane za pomocą sprężonego powietrza.


 zd2.jpg

 

Zapylone spaliny kotłowe zostają skierowane do odpylacza wstępnego MOS, gdzie na skutek siły odśrodkowej cięższe frakcje pyłu zostają odrzucone na ścianę płaszcza odpylacza, a następnie ruchem wirowym opadają na dno zbiornika pyłu. Następnie wstępnie już oczyszczone spaliny trafiają do cyklofiltra typu ICF gdzie na skutek wytworzenia dodatkowego podciśnienia w leju zasypowym poprzez wentylator wspomagający, pyły zasysane są w cyklofiltrze na umieszczone w leju zasypowym worki filtracyjne. Elementem bezpośrednio separującym pył są worki wykonane ze specjalnie dobranej dla danego procesu włókniny filtracyjnej. Worki te są montowane poziomo w komorze gazu brudnego. Dla utrzymania odpowiedniego kształtu są one rozpięte na koszach filtracyjnych. W ten sposób następuje eliminacja nadmiernej emisji dając w efekcie bardzo wysoką skuteczność odpylania. Wytrącone w ten sposób pyły przekazywane są poprzez lej zsypowy i zawory dozujące do przenośnika spiralnego SPIRATEX. W przypadku gdy pył przykleja się do leja zsypowego lub gdy w leju znajduje się za duża ilość pyłów zostaje uruchomiony hydrauliczny obijak OP który poprzez uderzenie hydrauliczne powoduje przekazanie pyłu do przenośnika. Przenośnik spiralny natomiast transportuje wyłapane pyły do odżużlacza skąd poprzez podajniki taśmowe zostają zmagazynowane na placu szlakowym a następnie utylizowane. Wychodzące z cyklofiltra oczyszczone spaliny zostają wyprowadzone przez przewód kominowy za pomocą wentylatora wyciągowego.

 

Nakłady finansowe:

Łączne nakłady inwestycyjne związane z realizacją modernizacji wyniosły 2,436 mln zł. w tym 1,92 mln zł. (78,8%) stanowiło dofinansowanie w ramach umowy pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku (78,8%) natomiast 0,516 mln zł. (21,2%) stanowiły środki własne Spółki.

(strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ;   http://www.wfosigw.gda.pl  

Wykonawca:

Zakład Usług Wysokościowych „DORADO” Robert Kotlarek, ul. Srebrna 4c/15, 80-180 Gdańsk


b_800_600_0_00___images_zd3.jpeg

b_800_600_0_00___images_zd4.jpeg

b_800_600_0_00___images_zd5.jpeg


Modernizacja odpylania kotłowni Tetmajera 3, szansą na ograniczenia emisji pyłów w Kościerzynie


Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488 

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913 - w godzinach pracy 

519 163 488 - po godzinach pracy 

 

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK