Jesteś tutaj: Strona główna Informacje Aktualności Legitymacje Służbowe pracowników

Legitymacje Służbowe pracowników

kos-eko%20logo%20mpi.bmp

SZANOWNI KLIENCI

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. wprowadziło dwa rodzaje legitymacji służbowych (koloru niebieskiego oraz zielonego) stanowiące dokument potwierdzający uprawnienia pracownika Spółki wynikające z przepisów prawa.

 

Legitymacje służbowe koloru niebieskiego upoważniają wskazanego pracownika do wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń należących do osób korzystających z usług Spółki w celu zainstalowania lub demontażu wodomierza, przeprowadzenia kontroli urządzeń pomiarowych, dokonania odczytów, pomiarów i badań, przeprowadzenia przeglądów i napraw, sprawdzania ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, odcięcia przyłączy wod-kan, zakładania plomb oraz wykonywania innych czynności, o których mowa w ustawie   z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015 poz. 139)

 

Legitymacje służbowe koloru zielonego  upoważniają wskazanego pracownika do wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, gdzie przeprowadzana jest kontrola i przeprowadzenia postępowania kontrolnego w zakresie układów pomiarowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 poz. 1059  z późn. zmianami)

 

Na każdej z legitymacji widnieje fotografia pracownika, jego imię i nazwisko. Legitymacje zatwierdzone są własnoręcznym podpisem Dyrektora Spółki, jego pieczęcią oraz pieczęcią firmową. Każda z legitymacji posiada również jej numer oraz termin ważności.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt celem weryfikacji jej okaziciela pod numerami telefonów:

 

- Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy BOK     tel. nr     058 686-20-06

- w pozostałych godzinach                                       tel. nr     058 686 30 14       lub         519 163 488

 

 

Legitymacje stanowią własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. w Kościerzynie.

Znalazca legitymacji proszony jest o jej zwrot lub przesłanie na adres Przedsiębiorstwa.

Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488 

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913 - w godzinach pracy 

519 163 488 - po godzinach pracy 

 

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK