Jesteś tutaj: Strona główna Informacje Aktualności Podsumowanie realizacji zadania pn.: „Wymiana osiedlowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną oraz wymiana układu wodnego kotłowni na ul. Tetmajera 3”

Podsumowanie realizacji zadania pn.: „Wymiana osiedlowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną oraz wymiana układu wodnego kotłowni na ul. Tetmajera 3”

b_150_100_16777215_00___images_111.jpeg

Podsumowanie realizacji zadania pn.:

  „Wymiana osiedlowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną

oraz

wymiana układu wodnego kotłowni na ul. Tetmajera 3”

 

Struktura i zakres zadania objętego dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jest zgodna z jego przedsięwzięciami priorytetowymi. W szczególności przedmiot projektu związany jest z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza.

Realizacja inwestycji została zaplanowana etapowo na lata 2012 – 2014 i polegała na przygotowaniu projektu pod względem formalnym tj. wykonaniu pełnej dokumentacji technicznej, uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz wykonawstwo:

  1. wymiany osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną w ulicach Tetmajera oraz osiedla 1000-lecia,
  2. rozbudowy sieci umożliwiająca likwidację lokalnych kotłowni  i palenisk przydomowych,
  3. modernizacji przepompowni kotłowni Tetmajera 3.

 

Z uwagi na występujące przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 w strefie miejskiej Kościerzyny, określone zostały działania naprawcze w uchwalonym w 2009 r. przez Sejmik Województwa Pomorskiego „Programie ochrony powietrza dla strefy kartusko-kościerskiej”. Wymiana ponad 40 letniej sieci kanałowej na preizolowaną, budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej umożliwiająca przyszłą likwidację źródeł niskiej emisji (efekt ekologiczny przyszły) jak również modernizacja – przebudowa obiegów wodnych wraz z automatyzacją przepompowni należą do przedsięwzięć, które  kompleksowo modernizują system ciepłowniczy miasta Kościerzyny.  

 

Łączne nakłady inwestycyjne, związane z realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy pożyczki, wyniosły ponad 1,8 mln. zł., w tym 1,2 mln. zł. stanowiły środki Funduszu.

 

 W wyniku zastosowanych procedur związanych z tworzeniem nowych środków trwałych i specyfiki obowiązującej w ciepłownictwie, wybudowano ponad 1,1 km nowej sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wymieniono prawie 1,3 km sieci kanałowej na preizolowaną, jak również wybudowano infrastrukturę technologiczną dla układu wodnego źródła rezerwowego K-3 przy ul. Piechowskiego 36 oraz całkowicie zmodernizowano przepompownię K-1przy ul. Tetmajera 3.

Efektem realizacji zadań jest osiągnięcie zaplanowanej redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, w wyniku którego zmniejszono emisję równoważną łącznie o 5,5 t/r ., pyłu ogółem o 0,8 t/r., dwutlenku siarki – 0,4 t/r., tlenku azotu – 0,3 t/r., tlenku węgla o 3,9 t/r. oraz dwutlenku węgla o 193,7 t/r. Efektem energetycznym wdrożenia zadania jest zmniejszenie wielkości utraconego ciepła (przenikania) o ponad 800 GJ/r. oraz zmniejszenie straty mocy o prawie 50 kW, co w konsekwencji przyczyniło się do ograniczenia zużycia prawie 100 ton węgla kamiennego w procesie wytwarzania ciepła systemowego.   

 

Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej budowy nowych środków własnych w ramach realizacji zadania pn.: Wymiana osiedlowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną oraz wymiana układu wodnego kotłowni na ul. Tetmajera 3.

 

WYMIANA SIECI KANAŁOWEJ NA PREIZOLOWANĄ: ULICA TETMAJERA

PRZED WYMIANĄ

b_150_100_16777215_00___images_222.jpeg

W TRAKCIE ...

b_150_100_16777215_00___images_333.jpeg

 

 

 


WYMIANA SIECI KANAŁOWEJ NA PREIZOLOWANĄ: OSIEDLE 1000-LECIA

PRZED WYMIANĄ

b_150_100_16777215_00___images_444.jpeg

W TRAKCIE ...

b_150_100_16777215_00___images_555.jpeg

ROZBUDOWA SIECI

b_150_100_16777215_00___images_666.jpeg     b_150_100_16777215_00___images_777.jpeg     b_150_100_16777215_00___images_888.jpeg    b_150_100_16777215_00___images_aaaaa.jpeg

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI

PRZED

b_150_100_16777215_00___images_1212.jpeg

I PO

b_150_100_16777215_00___images_1313.jpeg

Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488 

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913 - w godzinach pracy 

519 163 488 - po godzinach pracy 

 

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK