Jesteś tutaj: Strona główna Informacje Aktualności Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i Rozbudowa sieci wodno- ściekowej w Kościerzynie”

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i Rozbudowa sieci wodno- ściekowej w Kościerzynie”

W dniu 4 lipca 2014 roku  w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gmina Miejska Kościerzyna, jako główny beneficjent projektu, podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i Rozbudowa sieci wodno- ściekowej w Kościerzynie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I : „Gospodarka wodno-ściekowa”  Działanie 1.1: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM”. 

 Projekt obejmuje cztery zadania, w tym trzy zrealizowane w latach ubiegłych:

  1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie śródmieścia” wykonane w ramach PROJEKTU „Pocztówka z Kościerzyny- Rewitalizacja Rynku Miasta”. 
  2. Remont kanalizacji sanitarnej w ul. 8Marca w ramach projektu „Budowa ul. Kupieckiej wraz
    z modernizacją ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie”.
  3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzelecka i Strzelnica w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931 G na odcinku ul. Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie”.
  4. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Markubowo.

 Zadania wymienione w pkt 1., 2., 3. zrealizowane były w latach poprzednich przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. Natomiast czwarte zadanie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Markubowo zostanie zrealizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o.

Całkowita wartość projektu to 1 806 073, 18 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności  wynosi 1 248 099, 34 zł. 

Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488 

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913 - w godzinach pracy 

519 163 488 - po godzinach pracy 

 

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK