Jesteś tutaj: Strona główna Informacje Aktualności Wniosek o dofinansowanie inwestycji

Wniosek o dofinansowanie inwestycji

b_150_100_16777215_00___images_kosekoherbmiasto.jpeg                                        Wniosek o dofinansowanie inwestycji


W dniu 31 grudnia 2013 r. Gmina Miejska Kościerzyna złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Modernizacja i Rozbudowa sieci wodno- ściekowej w Kościerzynie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I : „Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie 1.1: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM”.


Projekt obejmuje 4 zadania, w tym trzy zrealizowane w latach ubiegłych i jedno przeznaczone do realizacji:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie śródmieścia” wykonane w ramach PROJEKTU „Pocztówka z Kościerzyny- Rewitalizacja Rynku Miasta”.
Remont kanalizacji sanitarnej w ul. 8Marca w ramach projektu „Budowa ul. Kupieckiej wraz
z modernizacją ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie”.
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzelecka i Strzelnica w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931 G na odcinku ul. Strzelnica-Strzelecka w Kościerzynie”.
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Markubowo.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kościerzyna, natomiast realizatorem będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o., które będzie również operatorem powstałej infrastruktury. Całkowity koszt projektu wynosi: 1.883 tyś zł w tym wartość kwalifikowana 1.556 tyś. zł. Stopa współfinansowana w ramach projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych tj.: 1.323 tyś. zł

Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488 

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913 - w godzinach pracy 

519 163 488 - po godzinach pracy 

 

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK