Jesteś tutaj: Strona główna Informacje Aktualności

UWAGA OSZUŚCI !!!

kos-eko%20logo%20mpi.bmp

 

SZANOWNI KLIENCI

 

      Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. z uwagi na działających na terenie miasta Kościerzyna oszustów podszywających się pod pracowników wodociągów, którzy pod pretekstem sprawdzenia instalacji wodociągowej okradają mieszkania informuje, że pracownicy Spółki posiadają imienne legitymacje służbowe, które obowiązani są okazywać w trakcie podejmowania wszelkich czynności. W razie jakichkolwiek wątpliwości co wiarygodności osoby można zweryfikować pracownika dzwoniąc pod numer telefonu (058)686-20-06 lub bezpośrednio na Policję.

E-bok i E-faktura - skorzystaj i płać mniej za abonament

E-bok i e-faktura – skorzystaj i płać mniej za abonament.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. informuje, iż wszyscy nasi Odbiorcy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, od 01.07.2017 r. będą mieli możliwość otrzymywania e-faktury dostarczanej bezpośrednio na skrzynkę e-mailową.

Odbiorcy wody/ścieków, którzy zdecydują się na taką formę otrzymywania faktur będą płacić w okresie rozliczeniowym o 2,60 zł. mniej z tytułu opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie należności wodomierza głównego niż odbiorcy korzystający z papierowej formy faktury doręczanej pocztą. W celu skorzystania z możliwości płacenia mniej za abonament poprzez odbieranie faktur elektronicznych, przygotowaliśmy stosowny formularz, który znajdziemy w zakładce: https://ebok.kos-eko.pl   po zalogowaniu się do platformy e-BOK.

Dodatkowo odbiorcy posiadający wodomierze mierzące wodę bezpowrotnie zużytą będą mogli skorzystać z obniżki abonamentu przypisanego tej usłudze w przypadku dokonywania samodzielnego odczytu w wyznaczonym terminie i jego rejestracji poprzez platformę e-BOK. W takim przypadku można skorzystać z obniżonej stawki abonamentu – 4,22 zł brutto. Odbiorca, który chce być rozliczany w dotychczasowej formule – poprzez odczytywacza – będzie płacił niezmieniony abonament – 5,52 zł. brutto
W celu skorzystania z możliwości płacenia mniej za abonament poprzez dokonywanie własnych odczytów w ramach platformy e-BOK,  przygotowaliśmy  stosowny formularz, który znajdziemy w zakładce http://www.kos-eko.pl/deklaracja-odczytu-wlasnego-przez-odbiorce.pdf.
Podpisany dokument należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, wysłać poczta lub e-mail.


Korzyści dla Klienta:

- faktury elektroniczne wysyłane są w dniu wystawienia,

- e-fakturę można przeglądać, analizować  i kontrolować wszędzie tam gdzie jest dostęp do Internetu,

- możliwości kontroli historii własnego zużycia i naliczonych opłat,

- ułatwienie kontaktu z usługodawcą dla osób niepełnosprawnych.


Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr
tel. 58 686 20 06.


Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. (ceny i stawki z 8% pod. VAT)

 

    Grupy taryfowe

Cena wody

Cena

Ścieków

stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie i odczyt wodomierza głównego/ wodomierza własnego/urządzenia pomiarowego

Opłata abonamentowa za odczyt                i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

zł/m3

zł/m3

zł/wodomierz-urządzenie/okres rozlicz

zł/odczyt

   gospodarstwa domowe
           (grupy 1-3)

 3,10

6,90

rozliczenie w wersji papierowej

8,27 zł.

rozliczenie w wersji e-faktura

5,67 zł.

odczyt wodom. przez Spółkę

5,52 zł.

odczyt wodom. przez odbiorcę (e-bok)

4,22 zł.

   pozostali (grupa 4)

3,10

7,65

rozliczenie w wersji papierowej

8,27 zł.

rozliczenie w wersji e-faktura

5,67 zł.

odczyt wodom. przez Spółkę

5,52 zł.

odczyt wodom. przez odbiorcę (e-bok)

4,22 zł.

produkcja lub przetworzenie żywności  (produkty spożywcze) oraz myjnie samochodowe i zakłady kamieniarskie (grupa 5)

3,10

14,32

rozliczenie w wersji papierowej

8,27 zł.

rozliczenie w wersji e-faktura

5,67 zł.

odczyt wodom. przez Spółkę

5,52 zł.

odczyt wodom. przez odbiorcę (e-bok)

4,22 zł.


Dokumenty do pobrania:

- deklaracja odczytu własnego przez odbiorce 

- regulamin E-BOK

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

b_200_150_16777215_00___images_wwd-generiq-cmjn_pol_2017-01.jpeg  

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.
Święto to ustanowione zostało z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych i obchodzone jest na całym świecie już od 1993 roku. 

Światowy Dzień Wody dotyczy podejmowania działań w celu rozwiązania kryzysu wodnego a koordynowany jest przez UN-Water we współpracy z rządami i partnerami. W roku 2015 rozpoczęte zostały działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, których celem jest zapewnienie wszystkim osobom dostęp do bezpiecznej wody.

Tegorocznym motywem przewodnim są woda i ścieki.

Większość ścieków pochodzących z naszych miast, domów czy też zakładów przemysłowych wraca do środowiska bez ponownego wykorzystania i bez oczyszczenia. Dlatego właśnie powinniśmy nauczyć się mądrze nimi gospodarować i jak najlepiej wykorzystywać ich potencjał. Ścieki to cenny zasób. Zamiast go marnować, można skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać.

 http://www.worldwaterday.org/

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o. corocznie prowadzi działania edukacyjne kierowane do uczniów kościerskich szkół i przedszkoli. 
Edukacja odbywa się na obiektach Spółek Miejskich i obejmuje tematykę ochrony wody, powietrza oraz gospodarki odpadowej w Kościerzynie.

Ponadto, Spółka propaguje spożywanie kościerskiej wody kranowej, której przyświeca hasło: 
"Pijąc kościerską kranówkę, co dzień oszczędzam złotówkę".

Ciepło z ogrzewania przez cały rok

Ciepło z ogrzewania przez cały rok.

 

Mówiąc "ciepło z ogrzewania", myślimy najczęściej o zimie, ale w naszej strefie klimatycznej zimne dni bywają nawet latem. Każdego dnia powinniśmy cieszyć się komfortem cieplnym.

Wszyscy dostawcy Ciepła Systemowego w Polsce, w tym również kościerskie MPI KOS-EKO, gotowi są do zapewnienia ciepła zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba, bez względu na porę roku.

Żyjemy w klimacie, w którym pory roku coraz bardziej się przeplatają. Ciepłe zimy i chłodne lata dzisiaj już nikogo nie dziwią. Skoro temperatura nas nie rozpieszcza i nie ma technicznych przeszkód, żeby zapewnić sobie całoroczną dostawę ciepła, dlaczego tego nie uczynić?

MPI KOS-EKO, uruchamia usługę całorocznego ogrzewania dla naszych wszystkich Odbiorców ciepła systemowego.

W tym celu należy zgłosić się do zarządu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej albo bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Spółki. Do naszych obowiązków należy sprawdzenie warunków technicznych i jeśli nie wystąpią przeszkody techniczne, to po ustaleniu z administratorem terminu włączenia usługi „ciepło z ogrzewania przez cały rok” rozpoczniemy jej realizację. Całoroczna dostawa ciepła możliwa jest wszędzie tam, gdzie przez cały rok dostarczamy ciepło na potrzeby podgrzania ciepłej wody oraz wszędzie tam gdzie węzeł ciepłowniczy zaopatrzony jest w automatykę pogodową. W praktyce oznacza to, że prawie wszyscy mieszkańcy podłączeni do ciepła systemowego mogą skorzystać z naszej usługi prawie natychmiastowo. 

Dostawę ciepła w zależności od temperatury na zewnątrz reguluje tzw. automatyka pogodowa. Jest to zespół urządzeń instalowanych w węźle cieplnym oraz na budynku, których zadaniem jest monitorowanie warunków pogodowych i uruchamianie jakościowej dostawy ciepła. Automatyka umożliwia błyskawiczne reagowanie na zmiany pogody i samoczynne uruchamianie dostawy ciepła, gdy temperatura spadnie poniżej określonego przez właściciela bądź administratora progu. Najczęściej ciepło jest włączane automatycznie, gdy temperatura spadnie poniżej 12 °C. Analogicznie, jeśli się ociepli, automatyka pogodowa zatrzyma dostawę ciepła.

Być może wydaje się, że dostawa ciepła niezależna od pory roku to ekskluzywna usługa, na którą stać tylko wybranych. Nic bardziej mylnego! W przypadku całorocznego korzystania z ogrzewania opłaty naliczane są tylko wówczas gdy automatyka pogodowa uruchamia dostawę ciepła i w domach sami zdecydujemy na skorzystanie z niego.

 
Z badań przeprowadzonych przez dostawców Ciepła Systemowego w różnych miastach wynika, że koszt całorocznej dostawy Ciepła Systemowego waha się w granicach 0,3-4,4% opłat za ogrzewanie w skali roku. Według szacunków dla mieszkania o powierzchni 50 m2, opłata za dodatkowe zużycie ciepła wynosić może od 1 zł do 11,50 zł miesięcznie.


Różnice w kosztach całorocznej dostawy ciepła wynikają z kilku czynników:

-    ustalenia progu dla automatyki pogodowej - im wyżej jest określona temperatura, tym rzadziej uruchamiana jest dostawa ciepła,

-    ustawienia termostatów przygrzejnikowych, o którym decyduje odbiorca w swoim mieszkaniu,

-    liczby dni, w których temperatura spada poniżej progu włączenia automatyki pogodowej,

-    stanu technicznego budynku i mieszkania - w zależności od stopnia zaizolowania obiektu, próg temperatury włączenia ogrzewania ustalany jest wyżej bądź niżej, co zwiększa lub zmniejsza liczbę dni z dostawą ciepła,

-    indywidualnego upodobania i skłonności w zakresie korzystania z ogrzewania.

 

Zaletami naszej usługi winne być oszczędności związane z:

 - podwyższony komfort cieplny w mieszkaniu,

- nie zapłacisz wyższych rachunków za prąd z tytułu używania ogrzewania elektrycznego,

- nie musisz inwestować w dodatkowe rozwiązania grzewcze. Nie będą Cie dotyczyły również koszty ewentualnego serwisu tych urządzeń,

- eliminacja zagrożenia wynikająca ze stosowania niesprawnych dodatkowych urządzeń grzewczych.

Wszyscy wiemy, że ich stan i sposób użytkowania stwarzać mogą poważne zagrożenia dla mieszkańców i obiektów,

- duże dodatkowe oszczędności generowane są dzięki zachowywaniu suchej i dogrzanej bryły budynku.

Jest to szczególnie widoczne w perspektywie kilku lat.

 

Pamiętaj, za „ciepło z ogrzewania przez cały rok” zapłacisz tylko wtedy gdy będziesz go używać !

Lekcja Ciepła w przedszkolu

                                                             kos-eko%20logo%20mpi_obrazek.bmp     b_200_150_16777215_00___images_LOGO_herb_miasta.jpeg     b_200_150_16777215_00___images_LOGO_cieplosystemowe.jpeg
 Podnoszenie świadomości ekologicznej, dbanie o środowisko, racjonalne korzystanie z ciepła systemowego było tematem „Lekcji ciepła”.

20 lutego 2017 r. przedszkole samorządowe przy ulicy Szkolnej oraz Wybickiego odwiedzili Michał Majewski - Burmistrz Miasta  Kościerzyna, Robert Fennig - Prezes Zarządu MPI „KOS-EKO” oraz Alicja Kirstein - dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych. Goście czytali dzieciom nietypową wersję bajki o Czerwonym Kapturku - „Czerwony Kapturek w mieście” oraz „Czerwony Kapturek w mieście zimą”.  Bajki te, kierowane do dzieci, powstały aby rozbudzić dziecięcą wyobraźnię i propagować postawę ekologiczną już od najmłodszych lat.

Podczas „Lekcji ciepła” dzieci dowiedziały się jakie skutki powoduje palenie śmieci, co to jest smog, poznały również działania ekologiczne prowadzone w naszym mieście. Wspólnie z przedszkolakami goście uczestniczyli w zabawach i quizach oraz odpowiadali na pytania dzieci.
„Lekcje ciepła” to projekt edukacyjny zainicjowany przez dostawców ciepła, którzy dbają o świa­do­mość naj­młod­szych w kwe­stii eko­lo­gii. – www.cieplosystemowe.pl 

 
b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_kapturek_zim.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_czerwony-kapturek-w-miescie_large.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_b.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_c.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_d.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_e.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_f.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_g.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_h.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_i.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_1.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_2.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_3.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_4.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_5.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_6.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_7.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_8.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_9.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_aa.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_bb.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_cc.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_dd.jpeg   b_200_150_16777215_00___images_galeria_LEKCJAciepla_ee.jpeg    

Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK