Jesteś tutaj: Strona główna Formularz zgody na EFAKTURĘ

Formularz zgody na EFAKTURĘ

Pola oznaczone ( * ) są wymagane.
 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r., Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami), niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w formie elektronicznej faktur z tytułu usług świadczonych na naszą rzecz. Akceptuję, że faktury/duplikatu faktury/korekty faktury z tytułu usług świadczonych na naszą rzecz mogą być wystawiane w postaci pliku zapisanego w formacie PDF (portable document format) i przesyłane do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że: 1. Zmiana adresu e-mail przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych wystawianych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. wymaga powiadomienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.. w formie pisemnej. Zmiana adresu e-mail nastąpi od następnego okresu rozliczeniowego, w którym Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. otrzyma stosowne zawiadomienie 2. W przypadku nie poinformowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. o zmianie adresu email, Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wystawionej faktury. 3. Za dzień dostarczenia Odbiorcy usług faktury (korekty faktury oraz duplikatu faktury) wystawionej w formie elektronicznej przez Dostawcę usług będzie uznawany dzień wysłania Faktury na e-mail Odbiorcy. 4. MPI KOS-EKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają odbiorcy korzystanie z usługi, a także z przyczyn spowodowanych okolicznościami na które MPI KOS-EKO nie miało wpływu mimo zachowania należytej staranności. 5. Niniejsza zgoda nie wyłącza prawa Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 6. Niniejsza zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej może zostać w każdym momencie cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody kolejne faktury będą wystawiane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOSEKO” Sp. z o.o. w formie papierowej, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” SP. z o. o. z siedzibą w Kościerzynie (83-400) przy ulicy Strzeleckiej 30A, moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm) w zakresie niezbędnym dla działalności Przedsiębiorstwa w celach związanych z wystawieniem oraz wysyłką faktur w formie elektronicznej. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o., z siedzibą w Kościerzynie (83-400) przy ulicy Strzeleckiej 30A. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wystawiania faktur zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Dane osobowe podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości informację o przysługującym mi prawie do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 


 

Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488 

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913 - w godzinach pracy 

519 163 488 - po godzinach pracy 

 

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK