SZANOWNI KLIENCI 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. reagując na zgłaszane telefonicznie informacje, ostrzega:

na terenie miasta działają oszuści podszywający się pod pracowników Spółki, którzy pod pretekstem sprawdzenia instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, czy ciepłowniczej okradają mieszkania.

Pragniemy poinformować, iż na obecnym etapie walki z konsekwencjami epidemii koronawirusa, ograniczyliśmy do minimum wszelkie wyjścia pracowników do klientów. Reagujemy tylko w przypadku awarii zgłaszanych przez naszych klientów.

Informujemy dodatkowo, ze pracownicy Spółki posiadają imienne legitymacje służbowe ze zdjęciem, które obowiązani są okazywać w trakcie podejmowania wszelkich czynności. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności osoby, zapraszamy do kontaktu pod numerem  (058)686-20-06 lub bezpośrednio na Policję.