Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury wdrożyło szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, a także stabilności dostaw ciepła:

  • Zamknięto dla klientów, do odwołania, Biuro Obsługi Klienta. Kontakt z BOK możliwy jest oczywiście telefonicznie i e-mailowo
  • Wstrzymano wyjścia pracowników odczytujących wodomierze i ciepłomierze w terenie. Do czasu odwołania, tam gdzie jest to możliwe, odczyty dokonywane są wyłącznie zdalnie.
  • Wskazania tzw. wodomierzy ogrodowych przyjmowane są telefonicznie, mailowo, bądź przez e-BOK. Zachęcamy do rejestracji tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili (https://ebok.kos-eko.pl)\
  • Wstrzymano planową wymianę wodomierzy.
  • Zaniechano świadczenia usług zewnętrznych, w tym, badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych (z wyjątkiem usług badań jakości wody dla innych przedsiębiorstw wod – kan),
  • Dostosowano potencjał kadrowy do występujących warunków, m.in. poprzez wdrożenie pracy zdalnej, na stanowiskach w których charakter pracy to umożliwia,
  • Wdrożono zmianowy system czasu pracy dla pracowników strategicznych obiektów i pionów, który uniemożliwia mieszanie się pracowników w okresie epidemii. Rozwiązanie to ma zapewnić niezachwianą dostawę wody i ciepła, oraz odbiór ścieków oraz usuwanie ewentualnych awarii.
  • Zawieszono do odwołania prowadzenie inwestycji i usług wod-kan-ciepło przez Spółkę.
  • Zabezpieczono dla pracowników dodatkowe środki higieniczne, dezynfekcyjne oraz ochrony indywidualnej
  • Na bieżąco śledzimy również informacje udostępniane przez GIS, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, WHO, itp.