Szanowni Odbiorcy Ciepła Systemowego

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Spółka z o.o., informuje naszych Odbiorców ciepła, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.41.2018.21307.V.MBR1 z dnia 3 kwietnia 2019 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła. Tekst taryfy opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 1690 w dniu 4 kwietnia 2019 r. 

 

Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r. do 31 października 2020 r.

 

Jednym z najistotniejszych celów MPI KOS-EKO jest zagwarantowanie stabilnego poziomu cen ciepła dostarczanego naszym Odbiorcom, przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych obsługi odbiorców. Ostatnie lata to okres wzmożonych działań mających na celu dostosowania istniejącej infrastruktury technicznej do ciągle zaostrzających się norm i standardów emisji spalin. Nowe wymogi ekologiczne generują konieczność realizacji szeregu przedsięwzięć modernizacyjnych. Inwestycje te są związane z modernizacją kotłów oraz budową nowoczesnych stacji odpylania, a także z wymianą sieci cieplnej na preizolowaną, zapewniającą mniejsze straty na przesyle ciepła. Bez przeprowadzenia tych koniecznych inwestycji Spółka nie byłaby w stanie spełnić coraz bardziej wymagających kryteriów związanych z ochroną środowiska. Jednocześnie lata 2018 i 2019 podtrzymują wysoki poziom cen nośników energii. Wskazane powyżej przyczyny spowodowały konieczność podniesienia ceny dostarczanego ciepła.

Ogólny wskaźnikowy poziom cen dostaw energii cieplnej w zmienionej taryfie jest o 7,14% wyższy od wynikającego z taryfy dotychczas stosowanej, przy czym poziom cen ciepła wzrasta średnio o 8,12%, a stawki opłat przesyłowych o 4,90%. Dynamika zmiany cen w poszczególnych grupach taryfowych zawiera się w przedziale od 6,78% (grupa taryfowa B) do 7,36% (dla grupy A1).

 

Podsumowując pragniemy zapewnić, iż MPI KOS-EKO uczyni wszystko, co będzie możliwe z naszej strony, aby nasi Odbiorcy mogli być nadal zadowoleni ze świadczonej usługi ciepła systemowego, a komfort, bezpieczeństwo i wygoda pozostaną na takim samym – najwyższym poziomie.

 

 

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (DZWP_poz.1690_04.04.2019_taryfa dla ciepła.pdf)taryfa dla ciepła409 kB04.04.201904.04.2019