Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są:

 • transport samochodowy,
 • domowe piece grzewcze oraz
 • zakłady przemysłowe.

Spalany w piecach węgiel złej jakości, a często nawet śmieci wpływają na toksyczność powietrza, którym wszyscy oddychamy. Skutkiem przebywania w zanieczyszczonym powietrzu są problemy zdrowotne związane z schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego.

Konkurs był jednym z elementów miejskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, uczęszczających do miejskich placówek oświatowych, pn.: Lekcje ciepła, którą MPI KOS-EKO realizuje od 5 lat.   

Celem konkursu było pokazanie najmłodszym, że powietrze determinuje życie na ziemi oraz uświadomienie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy. Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie poprawy jakości powietrza może nieść ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia. Poprzez konkurs - wskazaliśmy powody, dla których należy chronić powietrze, oraz sposoby w jakich można to robić.

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Czyste powietrze z MPI KOS-EKO”.

Wiemy, że autorzy prac czekali z niecierpliwością, ale prac było tak dużo, że jury miało prawdziwy ogrom pracy.

Na konkurs wpłynęło łącznie 233 prace. Uczniowie w kategorii klas od 1 do 3 wykonali 157 prac, natomiast uczniowie z klas od 4 do 6 - 76 prac.

Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każda praca była ciekawa i zasługiwała na uznanie.

Ostatecznie Jury przyznało następujące nagrody:

 

KATEGORIA I (klasy 1 – 3)

I miejsce     Wiktoria Jereczek – Szkoła Podstawowa nr 4

II miejsce   Paulina Piankowska – Szkoła Podstawowa nr 4

                  Olga Kuryłowicz – Szkoła Podstawowa nr 1

III miejsce  Alex Fularczyk – Szkoła Podstawowa nr 6

 

Wyróżnienia:

 • Wiktoria Świeczkowska – Szkoła Podstawowa nr 4
 • Igor Pierzgalski - Szkoła Podstawowa nr 4
 • Maja Troka - Szkoła Podstawowa nr 3
 • Alex Navus Wysocki - Szkoła Podstawowa nr 4
 • Pola Aszyk-Krasińska - Szkoła Podstawowa nr 6
 • Jakub Kartuszyński - Szkoła Podstawowa nr 1
 • Sara Pierzgalska - Szkoła Podstawowa nr 4

 

KATEGORIA I (klasy 4 – 6)

I miejsce    Patryk Kłuba – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

                  Iga Synak – Szkoła Podstawowa nr 2

II miejsce   Anna Narloch - Szkoła Podstawowa nr 2

                  Nikola Serkowska - Szkoła Podstawowa nr 2

III miejsce  Zofia Browarczyk - Szkoła Podstawowa nr 3

                  Filip Słomiński - Szkoła Podstawowa nr 2

 

Wyróżnienia:

 • Nikola Łyskowska - Szkoła Podstawowa nr 2
 • Maja Matuszkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 2
 • Wiktoria Kamińska - Szkoła Podstawowa nr 4
 • Julia Pobłocka - Szkoła Podstawowa nr 3
 • Alan Aszyk – Krasiński - Szkoła Podstawowa nr 6
 • Jakub Edel - Szkoła Podstawowa nr 2

 

 

 Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

 Poniżej galeria nagrodzonych prac: