W środę 12 grudnia 2018 r. w budynku Kotłowni K-1 Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO" Sp. z o.o. obyło się uroczyste otwarcie zakończonej inwestycji pn. „Budowa dwóch kotłów węglowych o mocy poniżej 3 MW w paliwie każdy, w ramach modernizacji kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 w Kościerzynie, w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i środowiskowe".

W uroczystości uczestniczyli między innymi Pan Michał Majewski – Burmistrz Miasta Kościerzyna, Pani Helena Kaszubowska-Nitz – Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna, Pan Maciej Kazienko – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Pani Teresa Jakubowska, a także  przedstawiciele Rady Miasta, Rady Nadzorczej MPI „KOS – EKO” Spółka z o.o. zaproszeni przedstawiciele okolicznych firm ciepłowniczych, wykonawcy i pracownicy Spółki.

Dyrektor Spółki Pan Robert Fennig podziękował w szczególności Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za udzielone wsparcie oraz przedstawicielom wykonawców.

            Wykonawcą zadania „Budowa dwóch kotłów węglowych o mocy poniżej 3 MW w paliwie każdy, w ramach modernizacji kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 w Kościerzynie” była firma  Zakład Usług Wysokościowych Dorado. W zakres inwestycji wchodziło:

a) zaprojektowanie i budowa dwóch kotłów wodno-rusztowych na paliwo stałe (miał węglowy) o mocy do 3MW w paliwie każdy. Kotły mają być wyposażone w niezależne systemy odpylania workowego oraz niezależny system mokrego odprowadzania    odpadów paleniskowych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów środowiskowych w zakresie emisji.

b) przebudowa z dostosowaniem do nowych potrzeb układu hydraulicznego w pompowni – włączenie w istniejące kolektory zasilania i powrotu.

c) dostosowanie do nowych potrzeb zasilania w energię elektryczną oraz samej rozdzielni

d) przebudowa i zmiana lokalizacji szaf zasilająco-sterowniczych układu pompowego do wydzielonego pomieszczenia wewnątrz budynku wraz z koniecznymi pracami remontowo-budowlanymi.

e) wykonanie instalacji towarzyszących, w szczególności oświetlenia z niezbędnym okablowaniem.

 f) włączenie układów automatyki kotłów do obecnie istniejącego systemu wizualizacyjnego

Koszt inwestycji wyniósł 5,995 mln złotych, z czego wsparcie w formie pożyczki z WFOŚiGW wyniosło 4,796 mln złotych.

 Dyrektor podkreślił, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od lat wspiera zadania Spółki oraz Gminy Miejskiej Kościerzyna z zakresu ochrony środowiska. W trzech ostatnich latach wsparł on finansowo między innymi system odpylania kotłowni (2015 rok), stacji uzdatniania wody kotłowej (2016 rok), system transportu paliwa (2017 rok), których całkowity koszt wyniósł ponad 3,9 mln zł, z czego prawie 3,15 mln pochodziło z funduszu w formie pożyczki.

W latach 1996 – 2018 finansowanie zadań w zakresie modernizacji ciepła w Kościerzynie było na poziomie 32,2 mln złotych, w tym łączne wsparcie finansowe z WFOŚiGW – 15,6 mln złotych, pozyskane przez Spółkę środki zewnętrzne, w tym GMK – 8,3 mln złotych, środki własne – 8,3 mln złotych.