Szanowni odbiorcy ciepła systemowego w Kościerzynie,


Informujemy Państwa o postępie prac związanych z inwestycją pn. „Budowa dwóch kotłów węglowych o mocy poniżej 3 MW w paliwie każdy, w ramach modernizacji kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 w Kościerzynie, w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i środowiskowe".

W ostatnim czasie do Kościerzyny dotarły części ciśnieniowe dwóch kotłów oraz elementy instalacji odpylania. Elementy te były montowane w budynku kotłowni K-1 z użyciem żurawia samochodowego na posadowione już w budynku ruszty kotłów. Do przeprowadzenia tych prac konieczny był demontaż części dachu budynku kotłowni. Po zakończeniu montażu elementów wielkogabarytowych płyty stropowe zostały ponownie ułożone i dach został zamknięty. Prace te w nie miały wpływu na przerwy w produkcji ciepła.

Następnym planowanym etapem prac będzie uzbrajanie kotłów w urządzenia pomiarowe oraz regulacyjne, prace izolacyjne, a także pozostałe roboty ogólnobudowlane. Po ich zakończeniu czekają nas pierwsze odbiory kotłów przez Urząd Dozoru Technicznego. Zwracamy uwagę, że w zakresie inwestycji nie przewidujemy już przerw w dostawie ciepła.