Organizacja

Działalność przedsiębiorstwa Spółki opiera się na funkcjonowaniu pionów organizacyjnych i komórek.

W spółce funkcjonują następujące piony i komórki organizacyjne: Pion Produkcji Wody, Ciepła i Oczyszczania Ścieków, Pion Eksploatacji i Budowy Sieci C.O. i Wod-Kan, Pion Finansowo-Księgowy, Pion Organizacyjny, komórka Biuro Obsługi Klienta.

Spółką zarządza jednoosobowo Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki.

Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółki  podlegają bezpośrednio: 1) Dyrektor Techniczny i Rozwoju i jego zespół obejmujący Pion Produkcji Wody, Ciepła i Oczyszczania Ścieków w skład którego wchodzą: Stacja Wodociągowa, Źródło Ciepła-Kotłownie i Węzły ciepłownicze, Oczyszczalnia Ścieków, Kompostownia i Przepompownie Ścieków,  Pion Eksploatacji i Budowy Sieci C.O. i Wod-Kan oraz komórkę Biuro Obsługi Klienta. 2) Główny Księgowy i jego zespół obejmujący Pion Finansowo-Księgowy w skład którego wchodzą: Księgowość, Finanse, Płace, Magazyn i Zaopatrzenie, Sprzedaż. 3) Kierownik Pionu Organizacyjnego i jego zespół obejmujący: Kadry, Obsługę prawną i administracyjną, Stanowiska gospodarcze.